buburgt

buburgt
bubur̃gt interj. murkt: Šoko nu skardžio į vandenį, bubur̃gt ir panėrė Kv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • buburgt — bubùrgt išt. Nárdytojas bubùrgt ir panėrė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”